Zabezpieczenie osób, budynków i mienia przed pożarem jest jednym z podstawowych i najważniejszych obowiązków właściciela firmy. Jednym z najważniejszych działań w tym zakresie jest rozpoznanie ewentualnych zagrożeń mogących wystąpić w obiekcie, odpowiednie przeszkolenie pracowników/osób przebywających na terenie obiektu, aby umieli sobie poradzić w obliczu zagrożenia pożarem. Ważne jest nie tylko uświadomienie, czym pożar grozi, ale również przekazania informacji, jak należy się w jego obliczu zachować, by uniknąć np. zjawiska paniki. Oprócz tego ważne jest, aby pracownicy wiedzieli jak zapobiegać zagrożeniu a w przypadku konieczności potrafili obsłużyć podręczny sprzęt gaśniczy, znali wszystkie drogi i sposoby ewakuacji z zagrożonego miejsca, wiedzieli kogo o zagrożeniu powiadomić.

     Konstruktorzy, projektanci i inżynierowie pracujących przy budowie lub przebudowie budynków już na etapie wstępnym powinni mieć świadomość, jak zabezpieczyć budynek m.in. przed pożarem. I właśnie w tym momencie pomagamy, jak takie zabezpieczenia wprowadzić i zainstalować.

     Firma MAM została założona w 2006 roku.
     MAM jest prywatną firmą, która zajmuje się szeroko pojętą ochrona przeciwpożarową. Zajmujemy się szkoleniem pracodawców i pracowników, jak uniknąć wszelkiego zagrożenia pożarowego.

| Start | Oferta | Projekt | Kontakt |